Błędnie wykonany przelew, co zrobić?

  • 10 Wrz 2018
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Co możemy zrobić w przypadku wykonania błędnego przelewu?
Błędnie wykonany przelew, co zrobić?

Pośpiech czy niedokładne zanotowanie danych może sprawić, że wykonamy błędny przelew. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak postępować, by odzyskać pieniądze? I czy jest to w ogóle możliwe?

Rozwój bankowości internetowej spowodował, że dziś większość konsumentów posiadających rachunek osobisty w banku może samodzielnie wykonywać przelewy. Warto przy tym zauważyć, że w zależności od produktu, z jakiego korzysta klient, może on wydać dyspozycję zarówno przelewu standardowego (większość banków realizuje je w systemie ELIXIR), szybkiego przelewu SORBNET, jak i przelewu ekspresowego, zwanego również natychmiastowym. W zależności od tego, na który z nich klient się zdecyduje, skutki błędnie wpisanych danych mogą być różne.

Błędnie wykonany przelew, czyli jaki?

Gdy mowa o błędnie wykonanym przelewie, niezbędne jest dokładne określenie rodzajów błędów, jakie może popełnić osoba go zlecająca. Z uwagi na to, jakie pola należy wypełnić, by móc wysłać przelew, możliwe są następujące pomyłki:

  • Błędne wpisanie danych osobowych odbiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Jeżeli osoba zlecająca przelew pomyliła się i źle wpisała dane odbiorcy przelewu, nie zawsze musi to oznaczać, że przelew nie zostanie wykonany. Dlaczego? Bo najważniejszy jest numer rachunku bankowego. Jeżeli system bankowy rozpozna numer rachunku bankowego, to przelew zostaje przyjęty do realizacji. Z tego też względu część klientów zlecając wykonanie przelewu, nie wpisuje w odpowiednie pola danych osobowych odbiorcy. To jednak błąd, bo czasem numer rachunku bankowego formalnie może być poprawny, ale nie należeć do odbiorcy, do którego mają trafić pieniądze. Wówczas trudniej będzie udowodnić, że środki zostały przelane faktycznie nie tej osobie, której powinny.

  • Przelew na złe konto – podanie niewłaściwego numeru rachunku bankowego odbiorcy, pomyłka np. jednej cyfry, wpisanie zbyt krótkiego lub właściwego numeru, który jednak nie należy do odbiorcy

Inną sytuacją, w której można mówić o błędnym przelewie jest podanie przez nadawcę niewłaściwego numeru rachunku bankowego odbiorcy. Jeżeli klient banku pomyli się i zamiast 26 cyfr wpisze np. 23 lub 24 cyfry, to system bankowy wyświetli stosowny komunikat, np. „Nie rozpoznano numeru rachunku”. Podobnie będzie w sytuacji, gdy w podanym numerze rachunku pomyłkowo zostanie wpisana niepoprawna formalnie cyfra (np. zamiast 1 nadawca wpisze 4). W każdym z tych przypadków przelew nie zostanie przyjęty do realizacji – nadawca będzie musiał raz jeszcze wprowadzić numer rachunku.

  • Wpisanie złej kwoty przelewu

Nie można wykluczyć sytuacji, w której nadawca poda poprawny numer rachunku bankowego, ale ten nie będzie należał do odbiorcy. Wówczas niezbędne jest postępowanie według ściśle określonych kroków. Podobnie będzie wtedy, gdy klient pomyli się i poda błędną kwotę przelewu (wpisze np. jedno zero więcej). Takie błędy są podstawą do tego, by interweniować w banku.
 

Gdy przelew został wysłany - co zrobić?

Rodzaj przelewu, na jaki zdecydował się klient banku jest niezwykle istotny z punktu widzenia procedury, z jakiej będzie musiał skorzystać. Przykładowo czas realizacji przelewów międzybankowych w najpopularniejszych systemie ELIXIR wynosi kilka godzin. Inaczej jest w przypadku realizacji przelewów w obrębie tego samego banku – wówczas klient musi odczekać tylko kilka sekund, by odbiorca otrzymał środki.
 

Przelew na złe konto – idź do banku lub zadzwoń na infolinię

Czas oczekiwania na realizację przelewu jest o tyle istotny, że od statusu zlecenia zależy to, czy możliwe jest jego skorygowanie lub cofnięcie. W przypadku przelewu ELIXIR międzybankowego klient ma szansę anulować błędny przelew. W tym celu powinien skontaktować się ze swoim bankiem np. telefonicznie lub udać się do oddziału.

W takiej sytuacji klient może liczyć na sprawną pomoc banku, bo prawdopodobieństwo, że przelew został już zrealizowany jest niewielkie i związane z godzinami sesji wychodzących. Oczywiście, jeżeli klient szybko zorientuje się, że błędnie przelał środki. Standardowo w każdym banku są trzy takie sesje: ranna, popołudniowa i wieczorna, ale każdy z banków realizuje je w różnych godzinach. Dodatkowo nie można zapomnieć, żeby przelew został wysłany np. ranną sesją, dyspozycja przelewu musi być złożona odpowiednio wcześniej – szczegółów należy szukać na stronach internetowych poszczególnych banków.
 

Zwrot błędnie przelanych środków

Jeżeli zdarzy się, że klient nie zdołał skorygować lub anulować wysłanego przelewu, to sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Rzeczywiście, środki zostaną odnotowane na rachunku bankowym osoby, która nie miała być ich odbiorcą, niemniej jednak nie oznacza to, że nadawca nie może dochodzić swoich roszczeń.

Istotną kwestią, o której powinna pamiętać każda osoba zlecająca dyspozycję przelewu jest to, że bank ma obowiązek chronić dane osobowe swoich klientów. Oznacza to, że w przypadku błędnego przelewu, pracownicy banku nie mogą pomóc nadawcy i podać danych odbiorcy. Mogą jednak pośredniczyć w odzyskaniu mylnie wysłanych środków. By tak się stało, nadawca powinien wystosować wezwanie do zwrotu. W takim piśmie trzeba zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów.
 

Wniosek o zwrot środków

Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków jest pismem oficjalnym, mogącym być późniejszym dowodem na sali sądowej. Dlatego też nadawca powinien wskazać swoje dane i krótko wyjaśnić, jak doszło do wysłania przelewu na złe konto. Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie dnia przelania środków, ich kwoty i podkreślenie, że zostały one błędnie wysłane. W tym też momencie znaczenie ma to, czy w przelewie zostały wskazane dane odbiorcy. Jeżeli tak, to również należy to podkreślić. Istotne jest także wskazanie odbiorcy numeru rachunku, na który powinien zostać wysłany przelew zwrotny. Dobrze również określić termin, w jakim odbiorca przelewu powinien dokonać zwrotu środków.
 

Spotkanie na sali sądowej

Nie można wykluczyć, że osoba, która otrzymała przelew nie będzie chciała polubownie rozwiązać sprawy mylnie wysłanych środków. W takiej sytuacji nadawcy przelewu nie pozostaje nic innego, jak dochodzić swoich racji na drodze sądowej. Nie powinno być to trudne, bo w Kodeksie cywilnym można znaleźć szczegółowe przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia się.

To właśnie na ich podstawie, a także dowodów w postaci: potwierdzenia błędnej dyspozycji przelewu, wezwania skierowanego do odbiorcy przelewu za pośrednictwem banku czy innych dokumentów, powód może skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli sprawa zakończy się dla niego pozytywnie i wydany zostanie nakaz zapłaty, to pozwany (osoba, która się bezpodstawnie wzbogaciła) zostanie zobowiązany do oddania kwoty (możliwe, że wraz z odsetkami).

Co w sytuacji, gdy pozwany nadal nie będzie chciał oddać niesłusznie mu przelanych pieniędzy? Wówczas powodów może dochodzić swoich roszczeń na drodze przymusu, czyli skierować sprawę do komornika sądowego. Ten, za pomocą przyznanych mu narzędzi, będzie mógł skutecznie odzyskać pieniądze, zajmując np. wynagrodzenie dłużnika. Tak wygląda cała procedura dochodzenia środków z błędnie wykonanego przelewu.
 

Błędny przelew na konto? Odzyskasz pieniądze szybciej i łatwiej! >>

Dodano:
10 Wrz 2018

Zaktualizowano:
10 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły