Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

 • 03 Cze 2020
 • 16 min. czytania
 • Komentarze(2)
Kredyt hipoteczny jest dla wielu Polaków jedynym sposobem na sfinansowanie własnych „czterech kątów”. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Dodatkowymi zabezpieczeniami kredytu są różnego rodzaju ubezpieczenia. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne – dobrowolne. Sprawdziłem, kiedy trzeba je wykupić i co powinieneś o nich wiedzieć.
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, ale banki stosują też dodatkowe ubezpieczenia. Chcą po prostu mieć gwarancję zwrotu wypłaconych środków na wypadek, gdybyś z jakiegoś powodu nie mógł spłacać kredytu (np. z powodu choroby czy utraty pracy). Bank zabezpiecza się też na wypadek, gdyby coś złego przytrafiło się nieruchomości, na zakup lub budowę której pożyczył pieniądze.

Sprawdziłem, co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach związanych z kredytem hipotecznym.

Ubezpieczenie pomostowe

Wpis hipoteki do księgi wieczystej domu lub mieszkania następuje na podstawie aktu notarialnego i umowy kredytu. Mimo tego, że sądy wieczystoksięgowe są skomputeryzowane, wpis hipoteki zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Zanim dostarczysz do banku prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej, stosowane jest zabezpieczenie przejściowe (pomostowe). Można umownie nazwać je „ubezpieczeniem pomostowym”, pomimo tego, że ma ono inną formę – do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego bank podnosi oprocentowanie (a dokładniej mówiąc – marżę).

Informacje o tym, o ile podnoszona jest marża w poszczególnych bankach znajdziesz w tabeli poniżej.

Porównanie kosztów zabezpieczenia pomostowego w bankach udzielających kredytów hipotecznych
Bank Zabezpieczenie pomostowe
Alior Bank Podwyższenie marży o 2,5%
Bank Citi Handlowy Podwyższenie marży o 1,3%
Bank Millennium Prowizja 0,08333% od kwoty kredytu, płatna miesięcznie
Bank Pekao Podwyższenie marży o 1%
Bank Pocztowy Podwyższenie marży o 0,9%
BNP Paribas Bank Polska Podwyższenie marży o 1,5%
BOŚ Bank Podwyższenie marży o 1%
Credit Agricole Podwyższenie marży o 1,2%
ING Bank Śląski Podwyższenie marży o 0,05%
mBank Podwyższenie marży o 1,5%
PKO BP Podwyższenie marży o 0,9%
Santander Bank Polska Podwyższenie marży o 1%

Ile kosztuje zabezpieczenie pomostowe? Przykładowo, w przypadku kredytu hipotecznego w kwocie 350 000 zł udzielonego na 30 lat, podwyższenie marży o 0,9% przełoży się na zwiększenie miesięcznej raty o 183,27 zł (przy założeniu, że oprocentowanie wynosi 3,70%, tj. składa się ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 2% marży).

Oprocentowanie wróci do „standardowego” poziomu, kiedy tylko dostarczysz do banku wyciąg z księgi wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz banku.

Ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego

Zgodnie z Rekomendacją S KNF, od początku 2017 r. bank nie może udzielić Ci kredytu wyższego niż 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Oznacza to, że musisz mieć własne środki w wysokości co najmniej 20% kosztów inwestycji.

Rekomendacja S dopuszcza też udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 90% kosztów inwestycji. Pod warunkiem jednak, że wykupisz ubezpieczenie na brakujące 10%.
Nie wszystkie jednak banki udzielają kredytów hipotecznych w wysokości do 90% kosztów inwestycji. Maksymalnie 80% kosztów inwestycji pożyczą Ci:

 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Citi Handlowy
 • i ING Bank Śląski.
Porównanie kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu w bankach udzielających kredytów hipotecznych
Bank Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Uwagi
Alior Bank Koszt pokrywa bank Wysokość zależy od celu kredytowania, waluty, wartości oraz rodzaju zabezpieczenia, wysokości kosztów inwestycji i udziału własnego
Bank Citi Handlowy Brak w ofercie (maksymalne LTV 80%) -
Bank Millennium Koszt pokrywa bank -
Bank Pekao Koszt pokrywa bank -
Bank Pocztowy Brak w ofercie (maksymalne LTV 80%) -
BNP Paribas Bank Polska Brak w ofercie (maksymalne LTV 80%) -
BOŚ Bank Podwyższenie marży do czasu spłaty brakującego wkładu własnego o 0,6% -
Credit Agricole Koszt pokrywa bank -
ING Bank Śląski Brak w ofercie (maksymalne LTV 80%) -
mBank Koszt pokrywa bank -
PKO BP Podwyższenie marży do czasu spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu własnego (LTV pom. 80-90%) o 0,25% Są to ubezpieczenia banku zabezpieczające przejściowe podwyższone ryzyko kredytu wynikające: - ze spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu finansowego (LTV pom. 80-90%), - z braku prawomocnego ustanowienia hipoteki na rzecz banku.
Santander Bank Polska Koszt pokrywa bank -

Jak pokazuje zestawienie, część banków pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Tak jest np. w Alior Banku, Banku Millennium czy w Santander Banku Polska. Z kolei w Banku Ochrony Środowiska i w PKO BP, do czasu spłaty brakującego wkładu własnego podnoszona jest marża. W Banku Ochrony Środowiska o 0,6% a w PKO BP – o 0,25%.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości należy do tych produktów finansowych, które warto mieć - tak na wszelki wypadek. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe (tak jak np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych). Zawsze jest ono wymagane w przypadku kredytu hipotecznego.

Od kredytobiorców wymagane jest wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Obejmuje ono swoim zakresem tylko mury i stałe elementy, czyli ściany działowe, instalacje (np. elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną czy wentylacyjną), które są wbudowane w ściany i podłogi, drzwi i okna oraz zamontowane na stałe urządzenia umożliwiające użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem (np. grzejniki, kominki czy zakończenia instalacji elektrycznej).

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych możesz kupić na dwa sposoby:

 • w banku, korzystając z oferty współpracującego z nim ubezpieczyciela,
 • u ubezpieczyciela z rynku.

Po wykupieniu ubezpieczenia będziesz też musiał dokonać jego cesji na bank.

Co to jest cesja ubezpieczenia?
Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na rzecz określonego podmiotu. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości będącego dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, podmiotem tym jest bank.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości kupowane za pośrednictwem banku? Odpowiedź znajdziesz w poniższej tabeli.

Porównanie kosztów ubezpieczenia nieruchomości w bankach udzielających kredytów hipotecznych
Bank Ubezpieczenie nieruchomości Uwagi
Alior Bank
 • pakiet podstawowy - składka wynosi 0,085% sumy ubezpieczenia
 • pakiet rozszerzony - składka wynosi 0,316% sumy ubezpieczenia
Składka jest liczona od sumy ubezpieczenia budynku mieszkalnego/ lokalu mieszkalnego/garażu/ budynku użytkowego/ lokalu użytkowego. Bank akceptuje posiadane przez klienta ubezpieczenie jeżeli kwota ubezpieczenia odpowiada wartości nieruchomości.
Pakiet podstawowy: ubezpieczenie budynków lub lokali, assistance dom.
Pakiet rozszerzony: ubezpieczenie budynków i lokali, assistance dom oraz ruchomości domowe i stałe elementy oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Suma ubezpieczenia to wartość nieruchomości.
Bank Citi Handlowy 0,0049% wartości nieruchomości Bank oferuje ubezpieczenie nieruchomości TU Generali. Oferowane przez bank ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (budynek mieszkalny lub mieszkanie) jest ubezpieczeniem na wypadek nagłych zdarzeń losowych, których wystąpienie może spowodować zniszczenie lub utratę wartości tej nieruchomości. Klient może dostarczyć polisę z rynku.
Bank Millennium 0,0075% wartości nieruchomości Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie w PZU za pośrednictwem banku.
Bank Pekao Roczna składka wynosi 0,10% od kwoty udzielonego kredytu lub wartości rynkowej nieruchomości. Klient dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości w PZU dostępnego w oddziale Pekao, klient może skorzystać z niższej marży
Bank Pocztowy Koszt ubezpieczenia wynosi:
 • 0,08% od sumy ubezpieczenia za roczny okres ochrony,
 • 0,22% w przypadku zakupienia ubezpieczenia na 3-letni okres ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia to wartość nieruchomości.
Ubezpieczenie nieruchomości wymagane jest w każdym przypadku. Klient może dostarczyć polisę z rynku (pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków określonych przez bank) lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku.
BNP Paribas Bank Polska 0,09% rocznie liczone od wartości nieruchomości -
BOŚ Bank
 • I wariant - składka wynosi 0,0950% wartości nieruchomości rocznie
 • II wariant - składka wynosi 0,2468% wartości nieruchomości rocznie
I wariant - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych i w budowie od pożaru i innych zdarzeń losowych.
II wariant - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek kradzieży w włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie OC.
Credit Agricole Stawka 0,0068% od sumy ubezpieczenia Ubezpieczenie jest wymagane przez cały okres kredytowania jako zabezpieczenie kredytu. Klient może skorzystać z ubezpieczenia za pośrednictwem CABP (w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń) lub dostarczyć polisę z rynku. Korzystając z ubezpieczenia z oferty banku klient ma szansę na obniżenie marży swojego kredytu. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nieruchomości.
ING Bank Śląski
 • wariant podstawowy - 0,0096% x kwota udzielonego kredytu
 • wariant rozszerzony - 0,0228% x kwota udzielonego kredytu
Wariant podstawowy - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, assistance dom (pomoc fachowców w razie wystąpienia szkody w domu).
Wariant rozszerzony - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży w włamaiem i rabunku, OC w życiu prywatnym, assistance dom (pomoc fachowców w razie wystąpienia szkody w domu).
Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane jako zabezpieczenie kredytu. Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Składka liczona jest od kwoty kredytu lub pożyczki, ale ubezpieczenie obejmuje pełną wartość nieruchomości.
mBank Kwota ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku.
PKO BP 0,08% sumy ubezpieczenia rocznie Ubezpieczenie nieruchomości jest obligatoryjnym zabezpieczeniem umowy kredytu. Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku (Ubezpieczenie Mienia PKO TU).
Santander Bank Polska 0,09% sumy ubezpieczenia Wymagane w każdej sytuacji. Klient może dostarczyć polisę rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Suma ubezpieczenia oznacza wartość nieruchomości (wartość budynków i budowli wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, z wyłączeniem wartości gruntu).

W części banków – np. Banku Citi Handlowy, Banku Millennium czy Credit Agricole – składka ubezpieczeniowa opłacana jest co miesiąc. W pozostałych bankach jest ona opłacana jest rocznie.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez banki? Najmniej za ubezpieczenie nieruchomości (0,0049% wartości nieruchomości miesięcznie, tj. 0,0588% rocznie) zapłacisz w Banku Citi Handlowy. Najwyższy koszt ubezpieczenia – 0,1% od kwoty udzielonego kredytu lub wartości rynkowej nieruchomości rocznie – znalazłem w Banku Pekao.

To ważne!
Niektóre banki poza ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferują też ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, w ramach których możesz skorzystać np. z OC w życiu prywatnym, assistance czy ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Skorzystanie z ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez bank może wiązać się z obniżeniem marży banku.

Ubezpieczenie na życie

Kredyt hipoteczny będziesz spłacał co najmniej kilkanaście lat. Przez ten czas w Twoim życiu może się wiele wydarzyć. Zarówno dobrego, jak i złego (np. możesz ciężko zachorować, czego oczywiście Ci nie życzę). Dlatego właśnie banki wymagają od kredytobiorców kupienia ubezpieczenia na życie.

W niektórych bankach ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe, w innych – opcjonalne. Za przystąpienie do ubezpieczenia możesz być wynagrodzony niższą marżą.

W jakich sytuacjach może być wymagane ubezpieczenie na życie? To zależy od banku. W niektórych bankach (np. w Banku Millennium, mBanku czy w Credit Agricole) jest ono wymagane w każdym przypadku.

Do kupienia ubezpieczenia na życie możesz być też zobowiązany jeżeli np.:

 • jesteś jedynym żywicielem rodziny,
 • wnioskujesz o udzielenie kredytu samodzielnie
 • lub suma Twojego wieku i okresu kredytowania przekracza np. 65 czy 70 lat.

Sprawdziłem, jak wygląda to w poszczególnych bankach. Informacje znajdziesz w poniższej tabeli.
 

Porównanie kosztów ubezpieczenia na życie w bankach udzielających kredytów hipotecznych
Bank Ubezpieczenie na życie Uwagi
Alior Bank 5% kwoty kredytu Wymagane np. w przypadku gdy kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny. Składka pobierana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu. Koszt ubezpieczenia może być kredytowany, klient może też zapłacić składkę ze środków własnych.
Bank Citi Handlowy Nie jest wymagane przy kredycie zabezpieczonym na nieruchomości Bank w palecie produktów ubezpieczeniowych posiada ubezpieczenie na życie i klient może zdecydować o cesji na rzecz kredytu hipotecznego.
Bank Millennium 0,02% kwoty kredytu Ubezpieczenie jest obligatoryjne. Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie w PZU za pośrednictwem banku. Składka jest płatna miesięcznie.
Bank Pekao Roczna składka dla sumy ubezpieczenia wynosi 25% od 0,3% kwoty kredytu. Polisa na życie jest wymagana w następujących przypadkach:
 • suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,
 • kredyt udzielany jest wyłącznie jednej osobie, - o udzielenie kredytu wnioskuje kilku wnioskodawców, z których tylko jeden osiąga dochód uwzględniany w ocenie zdolności do spłaty,
 • o udzielenie kredytu wnioskuje kilku wnioskodawców, przy czym jeden z nich osiąga dochód stanowiący co najmniej 80% sumy dochodów wszystkich wnioskodawców.
Łączna suma ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 25% kwoty kredytu. Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie w TU Allianz za pośrednictwem banku. W przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie z oferty banku marża jest obniżana o 0,05%.
Bank Pocztowy Bank posiada dwie oferty:
 1. Składka za pierwszy roczny okres ubezpieczenia wynosi 0,80% od sumy ubezpieczenia, kolejne składki miesięczne w wysokości 0,0667% od salda zadłużenia.
 2. Składka za pierwszy trzyletni okres ubezpieczenia wynosi 3% od sumy ubezpieczenia, kolejne składki miesięczne w wysokości 0,084% od salda zadłużenia.
Ubezpieczenia na życie oraz na wypadek utraty pracy oferowane są w Banku Pocztowym jako pakiet ubezpieczeń. Są ubezpieczeniami dobrowolnymi, nie stanowią zabezpieczenia kredytu.
BNP Paribas Bank Polska Koszt ubezpieczenia wynosi 0,04% salda zadłużenia Wymagane jest w przypadku, gdy:
 • kredytobiorcą jest osoba samotna lub jedyny żywiciel rodziny,
 • do zdolności kredytowej przyjęte zostały tylko jego dochody (nie dotyczy sytuacji gdy okres kredytowania jest krótszy niż 10 lat lub finansowanie poniżej 65% LTV ).
Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Składka liczona jest miesięcznie od salda zadłużenia
BOŚ Bank Brak w ofercie -
Credit Agricole Stawka 0,03% od sumy ubezpieczenia Ubezpieczenie jest wymagane przez cały okres kredytowania jako zabezpieczenie kredytu. Klient może dostarczyć polisę z rynku lub kupić ubezpieczenie w Credit Agricole Life Insurance Europe SA. Korzystając z ubezpieczenia z oferty banku klient ma szansę na obniżenie marży swojego kredytu Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nieruchomości. Składka może być opłacana co miesiąc, co kwartał, co pół rolu lub co rok
ING Bank Śląski 0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu Zakres ochrony obejmujący śmierć ubezpieczonego jest dostępny we wszystkich wariantach możliwych do zawarcia za pośrednictwem banku. Składka jest pobierana automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu. Za pośrednictwem banku do kredytu hipotecznego, można zawrzeć umowę ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. Składki zależą od wybranego wariantu. Podstawową ochronę, na wypadek śmierci uwzględnia wariant Opcja Zycie Plus Nationale-Nederlanden lub Ochrona Życia Plus z Avivą.
mBank Koszt ubezpieczenia 0,0450% od kwoty kredytu Ubezpieczenie wymagane jest w każdym przypadku. Składka ubezpieczeniowa jest płatna miesięcznie.
PKO BP Koszt ubezpieczenia: - w pierwszym roku ochrony - 0,33276% kwoty udzielonego kredytu - od drugiego roku ochrony - 0,02773% aktualnego salda zadłużenia. Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Składka jest płatna miesięcznie.
Santander Bank Polska Koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wieku klienta i wynosi:
 • 0,04% od salda kredytu dla klientów do 48 roku życia,
 • 0,17% od salda kredytu dla klientów powyżej 48 roku życia.
Wymagane obligatoryjnie, jeśli wiek klienta i okres kredytowania jest większy niż 70 lat.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy chroni Cię w sytuacji, kiedy na skutek utraty pracy nie będziesz mógł spłacać rat kredytu.

Ubezpieczenie to nie jest tak popularne jak np. ubezpieczenie na życie – nie znajdziesz go w ofercie m.in. Alior Banku, Banku Citi Handlowu, Banku Millennium czy Banku Ochrony Środowiska. W bankach, które oferują ten produkt, jest on dobrowolny.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy może też być oferowane w pakiecie z ubezpieczeniem na życie (tak jest w Banku Pocztowym). Skorzystanie z ubezpieczenia może się też przełożyć na niższą prowizję za udzielenie kredytu.

Porównanie kosztów ubezpieczenia na wypadek utraty pracy w bankach udzielających kredytów hipotecznych
Bank Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy Uwagi
Alior Bank Brak w ofercie
Bank Citi Handlowy Brak w ofercie
Bank Millennium Brak w ofercie
Bank Pekao Składka wynosi 1,9656 % za okres 4 lat Dobrowolne ubezpieczenie obowiązuje m.in. na wypadek:
 • utraty pracy,
 • czasowej niezdolności do pracy i śmierci wskutek NNW,
 • hospitalizacji
 • i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Składka ubezpieczeniowa jest wliczona w kwotę kredytu i płatna w miesięcznych ratach. Ubezpieczenie może być przedłużone na kolejne 4-letnie okresy.
Bank Pocztowy Bank posiada dwie oferty:
 1. Składka za pierwszy roczny okres ubezpieczenia wynosi 0,80% od sumy ubezpieczenia, kolejne składki miesięczne w wysokości 0,0667% od salda zadłużenia.
 2. Składka za pierwszy trzyletni okres ubezpieczenia wynosi 3% od sumy ubezpieczenia, kolejne składki miesięczne w wysokości 0,084% od salda zadłużenia.
Ubezpieczenia na życie oraz na wypadek utraty pracy oferowane są w Banku Pocztowym jako pakiet ubezpieczeń. Są ubezpieczeniami dobrowolnymi, nie stanowią zabezpieczenia kredytu.
BNP Paribas Bank Polska Koszt ubezpieczenia wynosi 0,0725% miesięcznie Jest to ubezpieczenie na życie rozszerzone o dodatkowe ryzyko. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Składka liczona jest miesięcznie od salda zadłużenia.
BOŚ Bank Brak w ofercie
Credit Agricole Nie jest wymagane
ING Bank Śląski Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy nie jest wymagane jako zabezpieczenie do kredytu hipotecznego. Ten zakres ubezpieczenia uwzględniają niektóre warianty ubezpieczenia spłaty.
mBank Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy zawarte jest w ubezpieczeniu na życie.
PKO BP Koszt ubezpieczenia Spłaty Kredytu to 3,25% kwoty udzielonego kredytu Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (utraty źródła dochodu) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Składka płatna jest jednorazowo za 4-letni okres ubezpieczenia.
Santander Bank Polska Koszt 4,20% od raty kredytu Jeżeli klient skorzysta z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka (ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od utraty pracy) to wpłynie to na obniżenie prowizji za udzielenie kredytu o 1 p.p. Ubezpieczenie jest opcjonalne.

Podstawowym dokumentem, jaki powinieneś dostarczyć, chcąc skorzystać z ubezpieczenia na wypadek utraty pracy jest zaświadczenie z Urzędu Pracy poświadczające Twój status jako osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. Powinieneś też dostarczyć kopię świadectwa pracy oraz (w niektórych przypadkach) kopię pisma od pracodawcy, wypowiadającego umowę o pracę.Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą, powinieneś dostarczyć do banku decyzję właściwego organu o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (wykreśleniu wpisu z CEIDG).

Jeżeli z kolei chcesz skorzystać z ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji (np. na skutek nieszczęśliwego wypadku), powinieneś przedstawić dokumentację ze szpitala (kartę informacyjną leczenia szpitalnego) oraz dokumenty potwierdzające zajście nieszczęśliwego wypadku (np. protokół policji).

Pamiętaj tylko, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania dotyczące udokumentowania szkody ubezpieczeniowej i stosować inne wyłączenia odpowiedzialności. Dlatego przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Dodano:
05 Lis 2015

Zaktualizowano:
03 Cze 2020

2 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

 • Karolina Brzęczyk Ekspert 14 stycznia 2020
  Kupiłam dom na osiedlu Ogrody Przyjaciół i o ile w temacie jego projektu, budowy etc. wszystko zrobił za mnie deweloper, to z kredytem było dużo trudniej – niemniej ostatecznie wszystko wyszło po mojej myśli. Uważam, że przy tak długim okresie kredytowania, ubezpieczenie to konieczność – trudno przewidzieć, co będzie się działo za 10 czy 20 lat…
 • Maciej Kazimierski Ekspert 15 stycznia 2020
  Cześć Karolino, całkowicie się z Tobą zgadzam - w przypadku kredytu hipotecznego, spłacanego nierzadko przez 30 lat, ubezpieczenie (a zwłaszcza ubezpieczenie na życie) jest koniecznością.

Podobne artykuły