Zajęcie konta przez komornika - co zrobić?

 • 13 Mar 2018
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(0)
Znalazłeś się w sytuacji, w której komornik zablokował twój rachunek bankowy? Sprawdź, co możesz zrobić.
Zajęcie konta przez komornika - co zrobić?

Masz problemy ze spłatą rat kredytu lub zaległości w opłacaniu rachunków? A może nie uregulowałeś mandatu? To jedne z najczęstszych przyczyn prowadzących do sytuacji, w której środki na twoim koncie zostaną zablokowane przez komornika. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce i co możesz zrobić w przypadku blokady rachunku.

Okazuje się, że nie trzeba mieć dużych długów, aby wierzyciel za pośrednictwem komornika sądowego wszczął egzekucję z twojego rachunku bankowego. Wystarczy niezapłacony mandat za przejazd bez ważnego biletu lub zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych czy rachunków. Zajęcie konta przez komornika to najczęściej stosowana metoda, która pozwala szybko wyegzekwować dług. Dowiedz się co zrobić, gdy to właśnie twój rachunek zostanie zablokowany przez komornika.

Dlaczego komornik może zająć rachunek bankowy?

Jeżeli masz zaległości finansowe i nie radzisz sobie z ich spłatą, wierzyciel może skierować przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne. Warto wiedzieć, że oprócz komornika twój rachunek bankowy z tytułu niezapłaconych należności może zostać zablokowany także przez urząd skarbowy, ZUS, jednostki samorządu terytorialnego czy Izbę Celną.

Wierzyciel to osoba, która ma prawo żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (od dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

Zajęcie konta przez komornika ma na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela. Komornik dysponuje takimi narzędziami jak:

 • zajęcie i sprzedaż ruchomości lub nieruchomości
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury czy dochodów z innych tytułów
 • zajęcie rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych


Do najczęściej stosowanych metod odzyskiwania długu należy egzekucja z rachunku bankowego. Komornicy w takim przypadku działają zgodnie z prawem, a regulują to m. in. przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego (dział III, Egzekucja z rachunków bankowych). Komornik może rozpocząć postępowanie w momencie, gdy posiada tytuł wykonawczy i wniosek wierzyciela przeciwko dłużnikowi. Tytuł wykonawczy to nic innego jak wyrok sądu lub sądowy nakaz zapłaty.

Pamiętaj
O rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego wnioskuje wierzyciel składając u komornika pisemny wniosek wraz z tytułem wykonawczym.

Skąd komornik wie, gdzie mam rachunek?

Aby zablokować twój rachunek komornik sądowy może, ale nie musi wiedzieć, w którym banku masz konto. Jeżeli w zawiadomieniu o zajęciu nie wskaże konkretnego numeru konta bank zobowiązany jest zająć wszystkie rachunki, które prowadzi dla dłużnika do wysokości kwoty zadłużenia.

Ważne
Zajęcie rachunku bankowego obejmuje nie tylko środki znajdujące się na twoich rachunkach w chwili dokonania blokady, ale także przyszłe wpływy, aż do wyegzekwowania całości długu.

Żeby uniknąć kierowania zajęcia do wszystkich banków komornik może ustalić, w jakim banku posiadasz rachunek. Jak to zrobi? Ma do dyspozycji następujące sposoby:

 • Wierzyciel wskazał we wniosku numer rachunku dłużnika.
 • Komornik kieruje elektroniczne zapytanie o to, czy dłużnik posiada w danym banku rachunek (przez system Ognivo) do Krajowej Izby Rozliczeniowej lub za pośrednictwem banku do Centralnej informacji o rachunkach bankowych.
 • Na podstawie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego kieruje zapytanie do konkretnego banku.

Kiedy komornik zgromadzi niezbędne informacje kieruje do banku zawiadomienie o blokadzie konta. Po zajęciu rachunku przez komornika procedura w dużym uproszczeniu wygląda następująco:

 • Jeżeli posiadasz na rachunku środki powyżej przysługującej kwoty wolnej (aktualnie kwota wolna od zajęcia wynosi 1575 zł), wszystkie środki podlegające egzekucji zostaną przekazane za pośrednictwem banku do komornika, który następnie przekaże je do wierzyciela.
 • Po spłacie zadłużenia lub umorzeniu postępowania twój rachunek zostanie odblokowany.

Co zrobić, gdy komornik zajął konto?

Pamiętaj, że to komornik, a nie bank zajmuje twój rachunek bankowy! Bank jest tzw. trzeciodłużnikiem i wykonuje jedynie swoje prawne obowiązki. Komornik jest zobowiązany poinformować cię o wszczęciu egzekucji z twojego rachunku, natomiast bank musi niezwłocznie po odebraniu zawiadomienia przekazać środki dostępne na twoim koncie. Jeżeli doszło do zablokowania rachunków nie masz już za wiele możliwości. Co nie oznacza, że nie możesz zrobić nic. Sprawdź, jak reagować w takiej sytuacji.

Zajęcie konta przez komornika - co zrobić?

Spłać zobowiązanie i dopilnuj odblokowania rachunku

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest możliwie szybkie uregulowanie długu. Musisz liczyć się z tym, że wraz z wydłużającym się okresem spłaty twojego długu naliczane są odsetki i dodatkowe opłaty egzekucyjne, dlatego warto je ograniczyć i postarać się spłacić zobowiązanie. Jeżeli uda ci się samodzielnie spłacić zajęcie u komornika lub bezpośrednio u wierzyciela dopilnuj, aby do banku zostało skierowane odpowiednie pismo o umorzeniu postępowania. W przeciwnym wypadku bank nie odblokuje rachunków, aż do chwili wpływu takiej informacji.
Jeżeli środki na twoim rachunku nie przekraczają kwoty wolnej od zajęcia bank nie przekaże ich do komornika. Jednak jeśli twój dług jest niewielki, a środki wystarczają na jego realizację możesz udać się do oddziału banku i zawnioskować o realizację zajęcia w ramach kwoty wolnej.


Spróbuj rozłożyć zadłużenie na raty

Nie zawsze jednak szybka spłata zaległości jest możliwa. W takiej sytuacji możesz skontaktować się z kancelarią komorniczą lub bezpośrednio z wierzycielem i podjąć próbę negocjacji warunków spłaty, w tym rozłożenia długu na raty lub umorzenia części długu.


Postaraj się o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego

Może zdarzyć się taka sytuacja, w której wierzyciel wskaże kilka form prowadzenia egzekucji. Oznacza to, że komornik zajmie twoje wynagrodzenie za pracę oraz rachunek bankowy. W konsekwencji na twoje konto będzie wpływało wynagrodzenie pomniejszone o potrącenia komornicze, a jednocześnie jeżeli środki te przewyższą kwotę wolną bank przekaże je do organu egzekucyjnego. Warto postarać się w takiej sytuacji o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o wpływy z tytuły wynagrodzenia lub innego dochodu, z którego komornik prowadzi egzekucję.
 

Zmiana banku nie pomoże, gdy komornik zajął konto

Jeżeli wydaje ci się, że zmiana banku i podpisanie nowej umowy o prowadzenie konta będzie sposobem na uniknięcie spłaty zobowiązania, zachęcam do zapoznania się argumentami, o których pisaliśmy tutaj.

Problemy z płynnością finansową mogą dotyczyć każdego. Jeżeli dojdzie do zajęcia twojego rachunku przez komornika, nie trać głowy. Postępując zgodnie z naszymi wskazówkami, z pewnością wybrniesz z kłopotów.
 

Podobne artykuły