Czy banki złagodzą wymagania dla osób biorących kredyty hipoteczne?

 • 28 Wrz 2020
 • 7 min. czytania
 • Komentarze(0)
Podwyższenie minimalnego wymaganego wkładu własnego, zaostrzenie wymagań stawianych osobom ubiegającym się o udzielenie kredytu hipotecznego i wyższe marże kredytów hipotecznych. To efekty pandemii koronawirusa w bankach udzielających kredyty hipoteczne. Czy odmrożenie gospodarki przełożyło się na złagodzenie wymagań? Sprawdziłem to!
Czy banki złagodzą wymagania dla osób biorących kredyty hipoteczne?

Epidemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki, z jakim mieliśmy do czynienia na wiosnę przełożyły się nie tylko na zmniejszenie sprzedaży kredytów (w tym kredytów hipotecznych), ale też na zaostrzenie wymagań, jakie banki stawiały osobom ubiegającym się o kredyty hipoteczne.

Podwyższony wkład własny

Co prawda kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie jest już udzielany, ale jeszcze na początku roku mogłeś wnioskować o jego udzielenie jeżeli miałeś tylko 10% wkładu własnego. Pozostałe 10% było ubezpieczane.

Sytuacja zmieniła się na początku kwietnia 2020 r. Jednym z pierwszych banków, które podniosły wysokość wymaganego wkładu własnego był PKO Bank Polski. W jego ślad poszły też inne banki.

Sprawdź jak obliczyć wkład własny >>

Zdolność kredytowa

Największe szanse na kredyt hipoteczny miały zawsze osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jeżeli byłeś zatrudniony na podstawie tzw. umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło czy umowy zlecenia) także mogłeś ubiegać się o kredyt hipoteczny. Warunki, jakie musiałeś spełnić dotyczyły okresu, przez jaki byłeś zatrudniony u obecnego pracodawcy i – co oczywiste – ciągłości zatrudnienia.

Dowiedz się, jak sprawdzić czy masz szansę na kredyt hipoteczny >>

Jeżeli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, kalkulator zdolności kredytowej pozwoli Ci oszacować, o jaką kwotę maksymalnie możesz się ubiegać. Pamiętaj tylko o tym, że wiążącymi obliczeniami będą te, których dokona bank.

Oprocentowanie kredytu

W tym roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Obniżki stóp procentowych wpłynęły też na wysokość stawki WIBOR. Obecnie 3-miesięczny WIBOR wynosi 0,22%, a 6-miesięczny – 0,26%. Dla porównania – w połowie marca wysokość tych stawek wynosiła odpowiednio 1,69% i 1,74%.

Na obniżkach najbardziej zyskali klienci, którzy już spłacają kredyty hipoteczne. Nowi klienci nie mogą niestety liczyć na najtańszy kredyt hipoteczny.  Dlaczego? Banki podniosły wysokość marż, które doliczane są do stawek WIBOR. Według analityków HRE Investments, w marcu średnia marża wynosiła 2,03%, a w kwietniu wzrosła do 2,15%.

Ile co miesiąc będziesz płacił za swój kredyt hipoteczny? Kalkulator kredytowy  pomoże Ci to sprawdzić.

Łagodzenie wymagań

Od maja polska gospodarka była stopniowo odmrażana. Jak przełożyło się to na łagodzenie wymagań, jakie banki stawiają przed osobami, które chcą wziąć kredyt hipoteczny? Zapytałem o to banki udzielające kredytów hipotecznych. Jakie odpowiedzi dostałem?

Alior Bank

Alior Bank zdolność kredytową każdego klienta ocenia indywidualnie, uwzględniając kilka kluczowych czynników. Należą do nich przede wszystkim aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa klienta, w tym m.in.:

 • wysokość i stabilność otrzymywanych dochodów,
 • poziom wydatków stałych oraz związanych z obsługą istniejących zobowiązań kredytowych

czy dotychczasowa historia kredytowa.

Alior Bank był jednym z nielicznych banków, które – mimo pandemii – nie podniósł wysokości wkładu własnego. Wynosi on 10% kosztów inwestycji.

Bank Millennium

Z informacji, jakie dostałem z Banku Millennium wynika, że o udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych. Bank zaznacza jednak, że jest to możliwe pod dwoma warunkami:

 • jeżeli nie jest to jedyny dochód wnioskodawcy
 • a branża, w której jest zatrudniony wnioskodawca nie znajduje się na liście branż podwyższonego ryzyka.

Bank Millennium to kolejna instytucja, która na czas pandemii nie podwyższyła wymaganego minimalnego wkładu własnego.

Bank Pekao SA

Bank Pekao SA poinformował, że miała w nim miejsce liberalizacja wymagań pod kątem LTV i akceptowanych źródeł dochodów.

Obecnie bank akceptuje dochody z różnych źródeł, a decyzje o uwzględnieniu danego dochodu są podejmowane indywidualnie na podstawie dokumentów finansowych złożonych wraz z wnioskiem.

Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od wartości nieruchomości. Obecnie, w przypadku kredytu złotowego, bank finansuje do 85% wartości nieruchomości, więc przy założeniu zgodności ceny zakupu i wartości nieruchomości minimalny wkład własny wynosi 15%.

Bank Pocztowy

Odpowiedź z Banku Pocztowego była dość lakoniczna: akceptujemy dochody z działalności gospodarczej i osiągane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Bank poinformował też, że wkład własny nie został obniżony i cały czas jest na poziomie 20%.

BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że od 16 września zasady udzielania finasowania na zakup nieruchomości są identyczne jak przed pojawieniem się pandemii.

BOŚ Bank

Najważniejsza informacja, jaką przysłał BOŚ Bank dotyczyła obniżenia wkładu własnego do wartości obowiązujących przed pandemią dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną, tj. do:

 • 20% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych,
 • 40% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna) i na nieruchomości rolno – siedliskowej.

Bank poinformował też, że:

 • obecnie w ocenie zdolności kredytowej nie uwzględnia dochodów z umów cywilnoprawnych
 • a decyzje dotyczące udzielenia finansowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oparte są m.in. na weryfikacji kondycji branży w której działają wnioskodawcy.

Warto dodać, że BOŚ Bank podniósł wymagany wkład własny w przypadku nieruchomości mieszkaniowych do 40% kosztów inwestycji. Tak więc, w jego przypadku mamy do czynienia z największym złagodzeniem wymagań w zakresie wkładu własnego.

Credit Agricole

Bank nie wprowadził istotnych zmian (zaostrzeń) w polityce ryzyka w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą i osiągających dochody na podstawie umów cywilnoprawnych w trakcie pandemii.

W minionym okresie bank cały czas udzielał kredytów osobom uzyskującym dochody z wymienionych powyżej źródeł, oceniając indywidualnie w każdym przypadku wysokość, a przede wszystkim stabilność uzyskiwanych dochodów.

W minionym okresie bank zaostrzył kryteria dostępności oferty z wkładem własnym na poziomie 10%. Obecnie kryteria te nie uległy zmianie. Jednak w ofercie nadal dostępna są kredyty z minimalnym wkładem własnym na poziomie 10%. To, czy klient uzyska taki kredyt zależy m.in. od rodzaju nieruchomości, jej wartości i położenia, źródła uzyskiwania dochodów oraz relacji klienta z bankiem.

ING Bank Śląski

Od połowy sierpnia ING Bank Śląski akceptuje dochody z działalności gospodarczej poza pewnymi wyjątkami, które dotyczą branż, na które covid-19 miał największy wpływ.

Od 15 września 2020 r. przywrócona została możliwość finansowania nieruchomości do 80% jej wartości (maksymalne akceptowalne LtV nie będzie mogło przekroczyć 80%). Dla klientów oznacza to możliwość wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 20%.

mBank

Z informacji, jakie otrzymałem z mBanku wynika, że o kredyt mogą ubiegać się osoby:

 • uzyskujące dochód z działalności gospodarczej (z wykluczeniem branż zagrożonych),
 • uzyskujące dochód z umowy zlecenia czy o dzieło

Bank nie wymagał wnoszenia większego wkładu własnego (minimalny wkład własny w mBanku wynosi 10% kosztów inwestycji).

Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny poinformował, że o udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej czy na podstawie umów cywilnoprawnych za wyjątkiem branż podwyższonego ryzyka (np. turystyki, gastronomii, organizacji eventów, sportu czy transportu zorganizowanego.

Bank pozostał przy podwyższonym (do 20%) poziomie wymaganego wkładu własnego (wcześniej było 10%).

PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że o udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej i na podstawie umów cywilnoprawnych. Bank nie obniżył wysokości minimalnego wkładu własnego do poziomu sprzed pandemii. Obowiązuje wymagany wkład własny wprowadzony od 1 kwietnia 2020 r., tj. 20%.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska indywidualnie podchodzi do oceny zdolności kredytowej. Bank dodał, że ze szczególną uwagą sprawdza jednak, czy kredytobiorca osiąga stabilne dochody.

Bank akceptuje dochody uzyskiwane z tytułu działalności gospodarczej. Sprawdza jednak, jakie jest ryzyko związane z daną branżą.

Santander Bank Polska oferuje kredyty z LTV do:

 • 90% dla klientów wewnętrznych banku,
 • 80% dla klientów zewnętrznych.

Z informacji, jakie dostałem od banków wynika, że banki powoli zaczęły – mówiąc kolokwialnie – odkręcać śrubę osobom ubiegającym się o kredyty hipoteczne. Pozytywną zmianą jest ponowne branie pod uwagę przy analizowaniu zdolności kredytowej dochodów z działalności gospodarczej i umów cywilnoprawnych. Dobrą wiadomością jest też obniżenie – m.in. przez ING Bank Śląski – wysokości wkładu własnego.

Co zmieni się jeszcze na rynku kredytów hipotecznych? To pokażą najbliższe miesiące.

Dodano:
28 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły