Koszty komornicze 2019. Sprawdź, ile zapłacisz komornikowi

  • 31 Sty 2019
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe przepisy w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym. Sprawdź, co się zmieniło!
Koszty komornicze 2019. Sprawdź, ile zapłacisz komornikowi

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy, regulujące egzekucję komorniczą. Ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych nałożyły na komorników nowe obowiązki, ale jednocześnie dały dłużnikom nowe prawa. Sprawdź, ile zapłacisz komornikowi za zajęcie rachunku bankowego.

Z początkiem 2019 roku weszły w życie dwie nowe ustawy dotyczące egzekucji sądowej oraz regulujące kwestię kosztów komorniczych. Zastąpiły one obowiązującą do tej pory ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, która była wielokrotnie nowelizowana, ale wciąż nie rozwiązywała wielu spornych kwestii.

W związku z tym, że wielu Polaków ma problem z długami, z czego ponad 2,7 mln osób ma zobowiązania na łączną kwotę ponad 50 mld zł i nie spłaca ich terminowo (dane Krajowego Rejestru Długów), warto dowiedzieć się, jakie zmiany przyniesie 2019 rok w prowadzeniu postępowań komorniczych.

Masz długi? Sprawdź, czy ogłoszenie upadłości będzie szansą, aby stanąć na nogi.


Zajęcie konta przez komornika

Kłopoty finansowe mogą dotyczyć każdego z nas. Przejściowe trudności i zaleganie w spłacie rat kredytu, alimentów, rachunków za prąd, telefon, a nawet nieopłacony mandat za przejazd komunikacją miejską bez biletu może skończyć się tym, że twoją sprawą zajmie się komornik.

Wierzyciel po nieudanych próbach wyegzekwowania długu, złoży wniosek o poprowadzenie postępowania przez komornika. Ten ma różne możliwości działania. Najczęściej wybieranym przez komorników sposobem prowadzenia egzekucji jest zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego. Oczywiście komornik w zamian za próbę wyegzekwowania zobowiązania nalicza opłatę stosunkową.


Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji i twoimi długami zajął się komornik, to pamiętaj, że nie możesz zostać całkowicie pozbawiony środków do życia. Komornik nie może zająć całego twojego wynagrodzenia, jak i nie zabierze wszystkich twoich oszczędności na rachunku w banku.

Przysługuje ci tzw. kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto (w tym roku zostało ono ustalone na poziomie 2 250 zł brutto). Oznacza to, że kwota wolna w 2019 roku wynosi 1 687,50 zł miesięcznie. Tyle środków w każdym miesiącu możesz wypłacić ze swojego konta. Wyjątek stanowią zajęcia alimentacyjne. Pamiętaj też, że do kwoty wolnej nie wliczają się świadczenia socjalne wypłacane przez państwo takie jak m.in. świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny czy świadczenie pielęgnacyjne.

Obawiasz się, że komornik zajmie 500+? Załóż rachunek socjalny!


Egzekucja komornicza – zmiany 2019

Głównym założeniem nowych ustaw jest zmiana roli komornika w funkcjonowaniu państwa. Dodatkowo wprowadzone zapisy mają ograniczyć rosnącą w ostatnich latach skalę nadużyć z ich strony, jak twierdzi minister sprawiedliwości.

Oto najważniejsze zmiany w postępowaniu komorniczym, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

Jedną ze zmian jest zwiększony nadzór ministra sprawiedliwości nad komornikami. Pełniący tę funkcję będzie miał możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności komornika, który narusza prawo. Może zrobić to w ramach postępowania administracyjnego i zawiesić go w czynnościach, czego konsekwencją może być usunięcie ze stanowiska komornika sądowego. Dodatkowo prawo zawieszenia na 30 dni w wykonywanych czynnościach komornika, będą mieli także prezesi sądów rejonowych. W tym czasie powinni też zawnioskować do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika.

Ważnym obowiązkiem, który nakładają na komorników nowe przepisy jest konieczność nagrywania przeprowadzonych czynności egzekucyjnych. Mają one stanowić załącznik do akt, tak aby w razie skargi dłużnika na sposób przeprowadzenia działań komorniczych, stanowiły dowód na prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Jeżeli dojdzie do zajęcia nieruchomości dłużnika, to może się to odbyć jedynie przy asyście policji.

Ważne
Ustawa określa też dokładnie, czego nie może zająć komornik. Dotyczy to przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, takich jak: pralka, odkurzacz, lodówka czy łóżko.

Inną, istotną zmianą, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku jest obowiązek posiadania przez komorników wyższego wykształcenia prawniczego. Do tej pory nie było to konieczne, więc niewielki procent komorników posiadał wykształcenie średnie, choć większością były oczywiście osoby po studiach wyższych. Nowe przepisy obligują ich do nadrobienia braków edukacyjnych w terminie 7 lat. Jeżeli się to tego nie zastosują, będą musieli pożegnać się z zawodem.

Ustawa reguluje także kwestię jawności oświadczeń majątkowych komorników. Zobowiązani zostali oni do wykazania wszystkich swoich dochodów - ich wysokości i źródła.

Wymienione zmiany są jednymi z ważniejszych, ale nie wszystkimi. Jest ich naprawdę dużo, a wszystkie nowe regulacje dotyczące komorników mają na celu zmianę postrzegania tego zawodu przez pryzmat zysku, a zwrócenie uwagi na dobro interesu publicznego.


Nowe opłaty postępowania komorniczego 2019

Najważniejsza zmianą, którą wprowadziła ustawa o kosztach komorniczych jest sposób naliczania opłat przez komorników za prowadzenie postępowania.

Do 31 grudnia 2018 roku komornik za prowadzenie egzekucji m.in. z rachunku bankowego, wynagrodzenia za prace, świadczenia z ubezpieczenia społecznego mógł pobrać opłatę stosunkową w wysokości do 8 proc. wartości wyegzekwowanej kwoty długu. W przypadku innych metod egzekucji mogło to być nawet 15 proc.

Do tej pory opłaty egzekucyjne zasilały wyłącznie konta komorników. Ważna wprowadzona zmiana określa, że opłaty te staną się daniną publiczną i będą zasilały budżet państwa, a komornik otrzyma tzw. wynagrodzenie prowizyjne.

Nowe regulacje dotyczące kosztów komorniczych ujednoliciły tę stawkę i aktualnie komornik może naliczyć opłatę w wysokości 10 proc. wyegzekwowanego świadczenia. Minimalna kwota opłaty stosunkowej, jaką może naliczyć komornik to 150 zł, a jej maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Ale o ile na komorników zostały nałożone nowe obowiązki, to na zmianach zyskali dłużnicy. Ponieważ zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o kosztach komorniczych, jeżeli dłużnik spłaci swoje zobowiązanie w ciągu 30 dni od doręczenie mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (spłaci całość lub część długu), to komornik ściągnie jedynie 3 proc. wartości wyegzekwowanej kwoty. Być może dla części dłużników będzie to dodatkowa mobilizacja do nawiązania współpracy i jak najszybszej spłaty zadłużenia.

Ważne
Nowe przepisy dotyczące naliczania opłat zgodnie z art. 52 ustawy o kosztach komorniczych stosuje się jedynie do postępowań wszczętych od 1 stycznia 2019 roku. Do prowadzonych i kontynuowanych postępowań mają zastosowanie stare przepisy.

W związku z wprowadzonymi zmianami, warto wiedzieć, że im szybciej uregulujesz swoje długi, tym mniej zapłacisz w ramach dodatkowych kosztów postępowania komorniczego. A jeżeli nie radzisz sobie ze spłatą rat kredytu, obawiasz się, że wpadniesz w spiralę zadłużenia, to zastanów się nad możliwością skonsolidowania swoich zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny pozwoli ci spłacić długi, ale do banku będziesz zwracać jedną, dopasowaną do twoich możliwości ratę.


Sprawdź ofertę kredytów konsolidacyjnych >>
 

Podobne artykuły