Jak ubiegać się o Mieszkanie Plus?

 • 29 Lis 2017
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Sprawdź co musisz zrobić, aby móc starać się o mieszkanie z rządowego programu
Jak ubiegać się o Mieszkanie Plus?

Realizacja programu Mieszkanie Plus przebiega wolniej od oczekiwań, mimo to zainteresowanie rządową inicjatywą rośnie. Jedno z najczęściej zadawanych pytań, dotyczy sposobu wnioskowania o „mieszkanie plus” i wymagań dla uczestników rządowego programu. Ta kwestia wydaje się ważna, bo popyt na lokale z niskim czynszem, na pewno będzie większy od ich podaży. Niedawno uchwalona ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wskazuje, które osoby w przypadku niedoboru lokali będą mogły liczyć na preferencje.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oprócz regulacji typowo organizacyjnych, zawiera również przepisy, które z pewnością są interesujące dla przyszłych lokatorów Mieszkań Plus. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl ustawodawca przewidział sytuację, w której popyt na rządowe lokale będzie większy od ich podaży. W obliczu takich problemów z zaspokojeniem potrzeb wszystkich wnioskodawców, stosowane mają być zasady pierwszeństwa.

Jakie gospodarstwa mają pierwszeństwo w programie Mieszkanie Plus

Na wynajem „mieszkania plus”, w pierwszej kolejności będą mogły liczyć gospodarstwa domowe:

 • osiągające niewielkie dochody,
 • wychowujące co najmniej jedno dziecko,
 • posiadające przynajmniej jednego członka z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • nieposiadające (obecnie lub w przeszłości) prawa własności lokum lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania,
 • zmieniające swoje miejsce zamieszkania w związku z podjęciem nauki lub pracy,
 • w których przynajmniej jedna osoba posiada status repatrianta lub Kartę Polaka,
 • składające już wcześniej wniosek o najem lokalu w ramach programu Mieszkanie Plus (jeśli umowy najmu nie zawarto z powodu niedoboru mieszkań),
 • w których przynajmniej jedna osoba ukończyła 65 lat,
 • wcześniej zamieszkujące w lokum zniszczonym na wskutek katastrofy budowlanej albo działania żywiołu,
 • będące właścicielami lokum, które podlega lub podlegało wywłaszczeniu (np. w związku z budową drogi).

Warto zwrócić uwagę, że spełnianie przynajmniej jednego z powyższych warunków, nie będzie gwarantowało zawarcia umowy najmu w ramach programu Mieszkanie Plus. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że najemcami będą mogły zostać tylko osoby, których sytuacja finansowa wskazuje na duże prawdopodobieństwo terminowej spłaty czynszu. Takie rozwiązanie potwierdza, że „mieszkania plus” nie będą działały na podobnych zasadach jak na przykład lokale socjalne. Warto również dodać, że prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości po zasięgnięciu opinii rady gminy w sprawie danej inwestycji mieszkaniowej, może wybrać tylko część kryteriów pierwszeństwa dla najemców, które zostały wskazane powyżej.

Lokator „mieszkania plus” będzie miał mniejszą ochronę przed eksmisją...

Osoby zainteresowane wynajmem lokum od państwa w ramach programu Mieszkanie Plus, powinny wiedzieć o tym, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadziła nowe rozwiązanie prawne w postaci najmu instytucjonalnego. Właśnie taka forma najmu będzie stosowana przez operatora rządowego programu. Z najmu instytucjonalnego mogą skorzystać również przedsiębiorcy udostępniający lokale mieszkalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ogólnie rzecz biorąc, najem instytucjonalny wprowadzony do polskiego prawa przy okazji programu Mieszkanie Plus, przypomina znany już wcześniej najem okazjonalny. Obydwie te formy najmu cechują się uproszczoną procedurą eksmisyjną i brakiem uprawnień eksmitowanych do lokalu socjalnego. W ramach najmu okazjonalnego, najemca musi podpisać notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji komorniczej. Wymagane jest także wskazanie „awaryjnego” lokum, do którego będzie mogła zostać przeprowadzona eksmisja – tłumaczy Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Osoba wybierająca najem okazjonalny (obecnie oferowany już tylko przez prywatnych właścicieli mieszkań), musi również przedstawić zgodę właściciela „zapasowego” lokum na przyjęcie jej po ewentualnej eksmisji.

Zawieranie umowy najmu instytucjonalnego (np. w ramach programu Mieszkanie Plus), wiąże się z mniejszą liczbą formalności. „Instytucjonalny” najemca podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej i musi dodatkowo potwierdzić, że jest świadomy braku prawa do mieszkania socjalnego oraz pomieszczenia zastępczego. W związku z konstrukcją przepisów dotyczących najmu instytucjonalnego, program Mieszkanie Plus wydaje się najbardziej bezpieczny dla osób, które w razie eksmisji będą miały jakieś zapasowe lokum (np. u rodziców).

Dodano:
29 Lis 2017

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły